Vrijwilligers proberen historie in haven Hoogkerk te doen herleven

Sinds 2022 heeft Hoogkerk weer een aanlegplaats voor binnenvaartschepen. In de volksmond heet deze plek Historische Haven Hoogkerk. Het is een moderne aanlegsteiger met plaats voor 8 schepen. De Stichting Historische Haven Hoogkerk "De Halm" die, samen met gemeente Groningen, de haven realiseerde wil nu de historie van Hoogkerk laten herleven. Een historie van industrie en scheepvaart. Vroeger wemelde het hier van binnenvaartschepen die een direct verband hadden met de industrie in Hoogkerk en de bedrijvigheid in Stad en Ommeland. In de plannen van de stichting wil zij de historie weer tot leven laten komen in het ruim 120 jaar oude historische schip de GOUWZEE (een Groninger zee-tjalk). Het schip zal na restauratie worden afgemeerd in de historische haven van Hoogkerk. 
Ook het terrein rond de steiger krijgt aandacht zodat een boeiende plek ontstaat waar Hoogkerkers en aanwonenden trots op kunnen zijn.
Op dit moment is het plan in studie, met daarbij een zoektocht naar de benodigde financiële middelen. De stichting staat daarin niet alleen, maar werkt samen met het Museum aan de A (MadA), het Resort en de stichting Roemte, onderdeel van het Nationaal programma Groningen (NPG). Sterke en belangrijke partners die deuren weten te openen.

Waterwegen deden Hoogkerk bloeien en groeien

Tot in de eerste helft van de 20 e eeuw ging vrijwel alle transport van goederen en personen over water. De stad Groningen was van alle kanten over water bereikbaar. En die bereikbaarheid zorgde voor veel bedrijvigheid in en rondom de stad en in Hoogkerk. In Hoogkerk was vroeger een veevoeder- oliefabriek Roelfsma, later werd dit UT Delfia, waar nu de haven is, er is nog steeds een actieve suikerfabriek en een actieve (stro)kartonfabriek, en zo meer, die allen vroeger afhankelijk waren van het vervoer via het Hoendiep. Dat maakte dat het Hoendiep, waaraan Hoogkerk ligt, één van de drukst bevaren waterwegen van Nederland. In 2022 is dit historische verleden deels teruggebracht met de realisatie van een haven in het dorp. De eerste aanzet hiervoor was een particulier initiatief dat door het dorp is omarmd. Een permanente blikvanger in de haven ontbreekt nog. De stichting wil daar verandering in brengen en met de Gouwzee het verleden laten herleven.

Bron: HvHoogkerk

De Gouwzee

Jarenlang lag het iconische schip, de Gouwzee, in de Noorderhaven in Groningen. Nu ligt ze in de Zweedse haven. De Gouwzee verkeert nog in vrijwel originele staat, maar heeft onderhoud nodig. De stichting wil haar in oorspronkelijke staat herstellen. Daarvoor is geld nodig en dat vormt een belangrijk onderdeel van de uit te voeren studie.

Vervolg

Als de Gouwzee is opgeknapt zal de stichting haar afmeren in de haven van Hoogkerk. Dan zullen schip en inrichting verhalen over de historie van Hoogkerk vertellen en zal het schip ook een plek voor ontmoeting zijn. In het schip is daarnaast plaats voor wisselende kunsttentoonstellingen die worden ingericht met de partners Museum aan de A (MadA) en het Resort.

De Gouwzee kan ook onderdeel worden van het routenetwerk in de provincie. Voor het dorp Hoogkerk wordt het een ontmoetingsplek en blikvanger voor evenementen. De stichting denkt bijvoorbeeld aan winterwelvaart of kerstmarkt of braderie. Het is in ieder geval een project voor en door Hoogkerk. En het mag wat de stichting betreft de trots van Hoogkerk nu en de trots op het verleden laten zien.

Met wie?

De verdere inrichting wil de stichting zoveel mogelijk met behulp van vrijwilligers en leerlingen van MBO en HBO uitvoeren, onder professionele begeleiding. Zo krijgen studenten een kans zich te ontwikkelen. En Hoogkerkers die dat leuk vinden, kunnen zich inzetten voor het mooie dorp. Wil je te zijner tijd meedoen? Laat het ons alvast weten.

Planning

Het plan is in studie. Als de studie positief uitpakt, dat wil zeggen: het plan is haalbaar, dan worden subsidies en verdere sponsoring aangevraagd. Bij de uitwerking zal het dorp nauw worden betrokken. Als de plannen rond zijn en de financiering geregeld is volgt de uitwerking. Dit op zijn vroegst begin 2024.

Meer weten?

Als we stappen hebben gezet wordt deze pagina bijgewerkt. Hebt u een vraag, wilt u van gedachten wisselen, neem dan contact op met ons op.

Alles wat de Gouwzee aangaat wordt hier bijgehouden----------------------->