Nadere informatie

Tot ver in de 20e eeuw had de provincie Groningen de grootste kanalen dichtheid. Vrijwel alle transport van goederen en personen ging over water. De stad Groningen was van alle kanten over water bereikbaar. Belangrijke kanalen waren Hoendiep, Damsterdiep, Reitdiep en Winschoterdiep. Door de goede bereikbaarheid ontstond westelijk van Groningen in Hoogkerk een veelvoud aan agrarische industriële bedrijvigheid. Suikerfabrieken, veevoeder- en oliefabrieken, strokartonfabrieken e.d.. Het Hoendiep waaraan Hoogkerk ligt, was rond 1900 één van de drukst bevaren waterwegen van Nederland. Het vervoer was toen zeker duurzamer dan nu. Dit inzicht breekt inmiddels door. In Hoogkerk gaat een deel van het bietenvervoer inmiddels ook weer per schip.

Vanwege het belangrijks nautisch verleden is er aan het Hoendiep een Historische Haven gerealiseerd. Dit is ontstaan uit een burgerinitiatief dat door zowel Hoogkerk als de stad is omarmd. Voor het behartigen van de belangen van de haven is een stichting opgericht. De stichting heeft onder andere ten doel het nautisch, industrieel en scheepsbouwverleden van Hoogkerk en Groningen uit te dragen. Hoe kan dat beter dan in de vorm van een Museumschip, afgemeerd in de haven. Deels ingericht als museum en deels als kleinschalig bezoekerscentrum, waarbij het verleden tot de verbeelding spreekt.

Een half jaar geleden diende zich een unieke, niet te missen kans aan. De zeewaardige tjalk De Gouwzee kwam te koop. Dit iconische schip heeft jarenlang in de Noorderhaven in de stad Groningen gelegen. Het verkeert in vrijwel originele staat. De eigenaar was zeer verguld met het idee dat de Gouwzee als museumschip zou worden ingericht en afgemeerd in Hoogkerk. En zo kon de stichting het schip voor een symbolisch bedrag verwerven. De Gouwzee bleek na een verzekeringstechnische keuring in opmerkelijk goede staat. Met die kennis zijn de eerste noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd. De Gouwzee kan in zijn huidige staat weer jaren mee.

Museumschip

De Stichting wil het schip nu in originele staat herstellen en inrichten als museumschip. Zo wordt het een toeristische attractie in de routenetwerken van de provincie Groningen. En het wordt een project vóór en dóór Hoogkerk.

De verdere restauratie wil de stichting zoveel mogelijk met behulp van vrijwilligers en leerlingen van MBO en HBO uitvoeren, onder professionele begeleiding.

                                                                           Opening haven

Op dinsdag 23 november verzamelde zich een bont gezelschap op de U.T. Delfiaweg in Hoogkerk. Medewerkers van de gemeente Groningen, de stichting Historische haven Hoogkerk, de VWH, omwonenden, de stichting Schepencaroussel, zij waren allen betrokken bij de ontwikkeling van de historische haven van Hoogkerk. De haven is nu klaar en kan vanaf dit moment gebruikt worden als tijdelijke ligplaats (3 tot maximaal 6 maanden) voor schepen met een historische uitstraling. In het voorjaar volgt een feestelijke opening van de haven.

De historische haven Hoogkerk is een burgerinitiatief dat acht ligplaatsen aan het Hoendiep in Hoogkerk heeft doen realiseren door de gemeente Groningen. Oorspronkelijk was het de bedoeling om hier originele, gerestaureerde schepen bewoond door hun eigenaar, ligplaats konden krijgen. Met dit erfgoed zou Hoogkerk weer een beetje van zijn rijke nautisch industrieel erfgoed van de periode 1850-1950 terugkrijgen. Op de locatie was het echter volgens het bestemmingsplan niet mogelijk om permanent te wonen (geluidscontouren). Daarom zal de haven nu beschikbaar zijn voor tijdelijk verblijf van  schepen met een historisch karakter. De stichting Schepencaroussel heeft de haven als zogenaamde Carousselhaven aangeboden aan haar leden.

De Havendelen zijn gemaakt in Harlingen en in Hoogkerk in elkaar gezet