Welkom bij de Haven

De Historische Haven Hoogkerk "De Halm" is ontstaan uit een bewonersinitiatief uit Hoogkerk. In 2016 kozen Hoogkerkers voor de aanleg van een haven aan het Hoendiep. De Gemeente heeft vervolgens onderzoek laten doen naar de omstandigheden. Daaruit bleek dat permanente woonschepen in de haven niet mogelijk waren i.v.m. de geluidscontouren van de omliggende bedrijven. Via het schepencarrousel-model is daarin een oplossing gevonden. Dit houdt in dat schepen 3 maanden lang in de haven mogen liggen met een uitloop naar 6 maanden. Begin 2020 werd het ontwerp door de gemeente goedgekeurd en was er voldoende budget vrijgemaakt om met de aanleg van de haven te kunnen beginnen.

De haven is op 23 april 2022 officieel geopend.

 

Hier kunt u een aantal filmpjes zien van de haven.

Het weer in de haven

De Nooitgedacht heeft de historische haven in Hoogkerk zojuist verlaten en is op weg naar Lauwersoog. Over een half jaar is ze weer terug in de haven.