Donateurs

Om het project Gouwzee  mede te doen slagen zijn donateurs meer dan welkom,

Ik wil graag donateur wordenU kunt uw donatie overmaken op onderstaande rekening tnv :

St. Historische Haven Hoogkerk De Halm

Banknummer: NL 29 RBRB 8834 8568 99